SUTOMORSKE NOVINE / PORTAL
TURIZAM


Sa namjerom da podstakne izradu, primjenu i poštovanje prostorno-planskih dokumenata i razvoj turizma, grupa ovdašnjih prepoznatljivih društvenih aktivista osnovala je NVO „Sutomore“.

Predsjednik novoosnovane organizacije Branko Bulatović, dugogodišnji odbornik u Skupštini opštine Bar, kaže da je ujedno cilj subjekta na čijem je čelu i podsticanje primjene međunarodnih standarda u oblasti upravljanja životnom sredinom i izgradnjom objekata.

„Sutomore kao najveća barska mjesna zajednica i tradicionalno najposjećenija turistička destinacija u opštini, ima ozbiljan potencijal. Prirodni resursi su najmanje sporni. Do sada, međutim, taj potencijal nije valorizovan, posebno kada govorimo o razvoju turizma, za šta je elementarni preduslov upravo izrada i neselektivna primjena planskih dokumenata, uz poštovanje zakona, koje se podrazumijeva“ – navodi Bulatović.

Naša organizacija, kaže on, nastoji da doprinese i očuvanju, razvoju i valorizaciji objekata i vrijednosti materijalne i duhovne kulture na području Mjesne zajednice Spič-Sutomore. Takođe, dodaje Bulatović, Sutomore zaslužuje daleko veću pažnju i kada je u pitanju sport, posebno ako imamo u vidu rezultate koje ostvaruju lokalni košarkaški i odbojkaški klub.

„Zato ćemo raditi na stvaranju optimalnih uslova da sportski kolektivi dobiju odgovarajuće uslove za rad, poručuje Bulatović, navodeći da će NVO koju predstavlja glavnu pažnju posvetiti ukupnom razvoju Sutomora.

„Otvoreno će iznositi stavove, ukazivati na potrebe, propuste i nepravilnosti i davati predloge i rješenja“ – naglasio je predsjednik NVO „Sutomore“.

OSTAVITE VAŠ KOMENTAR