SUTOMORSKE NOVINE / PORTAL
SPASIOCI sutomore


Krajem aprila u Sutomoru počinje uobičajena obuka spasilaca na moru.

Planirano je održavanje četiri kursa, u sljedećim terminima: 29.04-05.05; 20.05-26.05; 02.06-08.06. i 09.06-15.06.2017. godine, u Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi (Dom solidarnosti u Sutomoru).

Da bi zainteresovani kandidat mogao da pohađa obuku, na početnom testiranju treba da ispuni određene norme, a to su: ronjenje na dah – 20 metara i više, plivanje na 50 metara za 50 sekundi i plivanje na 300 metara za 6 minuta i 20 sekundi. Kandidat mora da ima najmanje 18 godina, kao i da posjeduje potvrdu o psiho-fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Sedmodnevna obuka se sastoji od 100 časova nastave (praktične, teoretske i prve pomoći). Kako je Crveni krst Crne Gore član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS-e), tako je program obuke usklađen sa evropskim i svjetskim standardima.

Ovogodišnje aktivnosti na obezbjeđivanju dovoljnog broja spasilaca za turističku sezonu su počele krajem februara, kada su na bazenima u Budvi održane i prve provjere – ovjere licenci za postojeće spasioce na vodi. Na obaveznim godišnjim provjerama znanja i sposobnosti, intruktori spasilaštva na vodi nastoje da već svršenim spasiocima pomognu u obnavljanju znanja spasavanja, pružanja prve pomoći i kardio-pulmunalne reanimacije. U okviru kurseva će biti organizovano dodatnih pet provjera za ovjeru licenci.Procjenjuje se da će tokom sezone biti potrebno angažovati preko 500 spasilaca. S tim u vezi, Crveni krst CG pozvao je sve zainteresovane da se prijave za obuku i obezbijede sebi posao u ljetnjim mjesecima

OSTAVITE VAŠ KOMENTAR