October 23, 2021

IVENSA MEDIA GROUP

IVENSA VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

BOŠNJACI DELUJU I U SRBIJI ! UDRUŽUJU SE RADI NACIONALNIH PITANJA …

Bošnjačko nacionalno veće objavilo je PISMO, zvanično saopštenje i POZIV koje je prosleđeno medijima. Suštinu pisma objavljujemo u članku.

Naime Bošnjačko nacionalno veće zahteva od svih bošnjačkih političkih stranaka da se udruže radi rešavanje statusa Sandžaka i bošnjačkog naroda u Srbiji, kao i radi delotvornog učešća Bošnjaka u državnim organima i službama.

“Napominjemo da bošnjački narod nema nikakve koristi od rezultata koje su stranke pojedinačno postigle, zato što nijedna od njih samostalno nema ni legaliteta ni legitimiteta da reši najvažnija bošnjačka nacionalna pitanja”.

Bošnjačke stranke imaju ljudsku, nacionalnu i političku obavezu da se udruže na pitanjima od opšteg značaja za Bošnjake te pozivaju se birači koji su dali glasove bošnjačkim strankama, nevladine organizacije i druge institucije od značaja za Bošnjake da na svoj način utiču na političke stranke, da se udruže radi postizanja najvažnijih bošnjačkih nacionalnih ciljeva.

Sledeći korak je formiranje bošnjačkog bloka u Skupštini Srbije, obrazovanje bošnjačkog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije i stabilne bošnjačke skupštinske većine u sandžačkim gradovima i opštinama.

Ostaje nam da vidimo da li će pomenuto biti realizovano u narednom periodu.

REKLAME


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rezultati
Copyright © All rights reserved. 2020./2021. | IVENSA MEDIA GROUP by ID - IVENSA DESIGN.