October 25, 2021

IVENSA MEDIA GROUP

IVENSA VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

IZVEŠTAJ “ZA I PROTIV” NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU tj. o dopunama i izmenama

Jedno je sigurno, modifikacija ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU podigla je dosta bure i uzburkala kako javnost, tako i stručnjake.

Izmenjeno je dopunjeno ili iznova napisno ukupno 135 članova važećeg ZPP-a.

Na pomenute izmene Zakona o parničnom postupku, advokati su reagovali protestom u Beogradu, koji je održao oko stotinak okupljenih advokata. 

Korak dalje otišla je advokatica Gordana Konstantinović koja je juče izjavila da “Nacrt zakona o izmenama i dopunama parničnog postupka predstavlja svojevrstan genocid parničnog postupka i da bi trebalo da odmah bude u celini povučen iz rasprave”. 

Osim preskupih taksi,  ovim zakonom se ukida i disciplinska odgovornost sudija zbog prekoračenja vremenskog okvira, otvara se i mogućnost prologiranja procesa jer se na svaku odluku može doneti i revizija pa bi tako procesi trajali i do 15 godina – navode stručnjaci.

Konstantinović predlaže da se nacrt zakona povuče iz rasprave, koja je predviđena na samo mesec dana, i da se izmene i dopune zakona o parničnom postupku donesu kroz širu javnu raspravu zajedno sa advokatskim komorama, pravosuđem i Ministarstvom pravde.

Danas je Kuća ljudskih prava i demokratije u Beogradu izdala saopštenje u kom se javno osuđuje predloženo rešenje iz Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

“Nacrt koji predlaže Ministarstvo pravde predviđa da se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u zakonskom roku od 8 dana, smatra povučenim. To znači da će se tužba, odgovor na tužbu ili žalba smatrati povučenim, odnosno da građani po prvi put zbog neplaćanja sudske takse u ovako kratkom roku mogu ostati bez sudske zaštite”, tvrde predstavnici Kuće ljudskih prava i demokratije.

Prema njihovom mišljenju, dugi sudski postupci, visina sudskih taksi i troškova pravne pomoći veliki broj građana već ostavljaju bez mogućnosti da zaštite svoja prava u sudskom postupku, što direktno povređuje Ustavom zagarantovana prava poput prava na pravično suđenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo i time diskriminiše građane s obzirom na imovno stanje, naglašava se u saopštenju.

“Ostvarenje i zaštita prava građana ne sme biti ograničena samo na one koji imaju novac da plate sudsku zaštitu”, ocenjuju u Kući ljudskih prava i demokratije.

S druge strane predsednik Radne grupe koja izradila Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP), sudija Dragiša Slijepčević, tvrdi da su “netačne tvrdnje advokata i da su to sve samo izmišljene priče” !

Isti je ukazao je da je Nacrt zakona izradila Radna grupa u kojoj su bila i četiri advokata, tri profesora pravnog fakulteta, troje sudija VKS, apelacionog suda, višeg suda i osnovnog suda, uz radnu grupu, uz ljude iz ministarstva.

On smatra da se ovde ne radi se o borbi advokata da zaštite interesa i prava građana, jer građani, kako kaže, nisu ni na koji način onemogućeni da pristupe sudu, s obzirom da obaveza plaćanja sudske takse uvek postoji.

Navodi dalje sudija da će advokati sada morati da plate sudsku taksu, jer drugačije neće doći da troškova koje će namiriti, a što inače to prevaljuju na stranku.

Slijepčević to vidi kao motiv negodovanja advokata, a za otkupljivanje potraživanja i sporova, kaže da je “izraz zloupotrebe prava, koja je dovela do enormnog bogaćenja pojedinih advokata”.

Odgovarajući na primedbe advokature koje se mogu čuti u poslednjih nekoliko dana, on je istakao da se primena ovih izmena zakona neće odnositi na već započete sporove po podnetim tužbama za koje nije plaćena sudska taksa.

Od novina sudija Slijepčević je naveo da se uređuje i postupanje veštaka pred sudom, tako što se onemogućava stalno osporavanje prethodnog i izvođenje novog veštačenja. Biće moguće obaviti najviše tri veštačenja, od kojih bi treći nalaz veštaka bio kontrolni, ukazao je on.

Uvodi se i novi vanredni pravni lek (na pravosnažnu presudu) – posebna revizija. Revizija će se baviti ujednačavanjem sudske prakse.

Predviđena je i promena načina dostave pismena uvođenjem elektronske komunikacije sa sudom-elektronskog podneska, kao i video-konferencijekse veze – tako da se suđenja mogu odvijati bez putovanja avokata i stranaka iz grada u grad. Na taj način se, kako je naveo sudija, ubrzava postupak i smanjuju troškovi spora.

Slijepčević je tako u izjavi za Tanjug detaljno objasnio predložene zakonske novine i odbacio kao potpuno neargumentovane tvrdnje advokata da se ovim izmenama građanima onemogućava pristup sudu, ocenjujući da se “oni protestima protiv Nacrta zakona ne bore radi zaštite interesa i prava građana, već radi svojih lukrativnih interesa.”

“Osnovni cilj novih zakonskih rešenja je ubrzanje i unapređenje postupka, radi lakšeg i bržeg ostvarenja zaštite subjektivnih prava pred sudom”, zaključio je sudija Slijepčević.

REKLAME


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rezultati
Copyright © All rights reserved. 2020./2021. | Newsphere by AF themes.