January 28, 2022

IVENSA MEDIA GROUP

IVENSA VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

SRPSKO – KINESKI ODNOSI I UKLJUČENJE ŽIVADINA JOVANOVIĆA U KINESKI FORUM

Prenosimo današnje izlaganje predsednika BEOFORUMA – ŽIVADINA JOVANOVIĆA, kao i direktno uključenje istog u KINESKI FORUM pod nazivom:

-“Jačanje međuljudske razmene i saradnje, promovisanje solidarnosti i razvoja“

Selektovane izjave, poruke i misli su u nastavku kao i prenos u video formatu.

„OI je oduvek bio simbol mira, zajedništva, međusobnog razumevanja i prijateljstva. Neke zapadne zemlje, međutim, pokušavaju da zloupotrebe predstojeću Zimsku OI u Pekingu u uske političke svrhe i mešanje u unutrašnje stvari Kine, pokušavajući da ušiju nesporazume nesporazuma. i podele Naš odgovor je – takav stav je neprihvatljiv, kontraproduktivan. Zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. biće veliki globalni doprinos razmeni ljudi ljudima.

Danas postoji poseban razlog da se kaže da savremenom svetu nisu potrebne podele, nova okupljanja ekskluzivnih klubova, politika moći.

Svetu i čovečanstvu su potrebni RAZUMEVANJE, PARTNERSTVO i SOLIDARNOST u rešavanju zajedničkih izazova, kao što su pandemija Covid-a 19, klimatske promene, nadolazeća socio-ekonomska kriza, masovne migracije i terorizam. Više nego ikada potrebno nam je intenziviranje direktne razmene i kontakata u oblastima zdravstva, kulture, obrazovanja, nauke, sporta, izdavaštva. Geografske udaljenosti ostaju relevantne za transport, logistiku i fizičku povezanost, uopšte. Inače, kao ljudi, kao stanovnici „globalnog sela“, svi smo jedni drugima komšije. Dakle, da bismo olakšali MEĐUSOBNO RAZUMEVANJE, da bismo se oslobodili svih mogućih predrasuda, da bismo živeli i radili u harmoniji, da bismo oslobodili prostor za interakciju, kreativnost i sinergiju – moramo mnogo bolje da se poznajemo“.

Na engleskom:

“Strengthening People-to-People Exchanges and Cooperation, Promoting Solidarity and Development”

“OI have always been symbol of peace, togetherness, mutual understanding and friendship. Some Western countries, however, are trying to abuse the forthcoming Winter OI in Beijing for narrow political purposes and meddling in internal affairs of China, thus trying to sew misunderstanding discord and divisions. Our answer is – such attitude is unacceptable, counterproductive. The Beijing 2022 Winter Olympics will be the great global contribution to People to people exchange..There is particular a reason today, to say that the contemporary world is not in need of divisions, new alignments exclusive clubs, power politics. .The world and humanity are in need of UNDERSTANDING, PARTNERSHIP and SOLIDARITY in solving common challenges, such as, Covid 19 pandemic, climate changes, looming socio-economic crisis, massive migration and terrorism. More than ever, we need intensification of direct exchange and contacts in the fields of health, culture, education, science, sports, publishing. Geographic distances remain relevant for transport, logistics and physical connectivity, in general. Otherwise, as human beings, as inhabitants of the “global village”, we all are each other’s neighbor. Thus, in order to facilitate MUTUAL UNDERSTANDING, to rid ourselves of any possible prejudices, to live and work in harmony, to free the space for interaction, creativity and synergy – we need to know each other much better.”

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fivensa.vesti%2Fposts%2F276052781244373&show_text=true&width=500

REKLAME


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

rezultati
Copyright © All rights reserved. 2020./2021. | Newsphere by AF themes.